Japonia stawia na energetykę wodorową

Premier Japonii – Shinzo Abe – polecił rządowi opracowanie do końca tego roku strategii „społeczeństwa wodorowego”, zakładającej wykorzystanie na dużą skalę wodoru jako nośnika energii.

Wodór ma być dla Japonii surowcem, który pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnym zmniejszeniu zależności od paliw kopalnych. Jednocześnie ma on zapełnić lukę po elektrowniach jądrowych, które od czasu katastrofie w Fukushimie nie są uznawane za perspektywiczne źródło energii.

Jednym z pierwszych kroków w rozwoju energetyki wodorowej ma być 40 tys. samochodów na ogniwa paliwowe zasilane wodorem, które powinny jeździć po japońskich drogach w 2020 roku. Obecnie jest ich około 400 sztuk. Do tego czasu na terenie całego kraju miałoby funkcjonować co najmniej 160 stacji tankowania wodoru, to jest dwukrotnie więcej niż obecnie. W dalszej perspektywie, do 2030 roku – według wcześniejszych założeń japońskiego ministerstwa gospodarki, handlu i przemysłu – w Japonii miałoby być już 800 tys. samochodów na ogniwa paliwowe.

„Społeczeństwo wodorowe” w zamyśle japońskich władz nie będzie wyłącznie programem rozwoju produkcji samochodów na ogniwa paliwowe. Rząd przewiduje, że wodór będzie też wykorzystywany przez elektrownie i elektrociepłownie działające na wielką skalę. Temu celowi ma też służyć współpraca wielu rządowych instytucji, które byłyby odpowiedzialne za utworzenie międzynarodowej sieci zaopatrzenia w wodór.

– Budowa globalnej sieci zaopatrzenia w wodór będzie pobudzana przez energetykę wodorową kreującą duży i stabilny popyt – powiedział premier Japonii Shinzo Abe.

O planach znacznego zwiększenia udziału wodoru w miksie energetycznym Japonii dyskutuje się od czasu katastrofy elektrowni jądrowej w Fukushimie, do której doszło w marcu 2011 roku w wyniku trzęsienia ziemi i będącej jego następstwem fali tsunami. Hasło: „społeczeństwo wodorowe” jest obecne w dyskusjach o możliwych kierunkach zmiany japońskiej energetyki od co najmniej trzech lat.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *