Geotermia – niewykorzystany skarb Polski

80% terenu Polski to potencjalne złoża geotermalne. Polska jest pod tym względem najbogatszym państwem w Europie, ale chyba jedynym, które nie potrafi wykorzystać posiadanych zasobów. Kto jest temu winien?

Geotermia - niewykorzystany skarb Polski
Geotermia – niewykorzystany skarb Polski

Tak zwani „polscy” politycy planują coraz to nowe przedsięwzięcia ekonomiczne, które nie pomagają, ale szkodzą polskiej gospodarce. Za to wzbogacają portfele własne i (przede wszystkim) zagranicznych koncernów. A tymczasem, „tuż” pod naszymi stopami mamy niezmierzone morze naturalnych zasobów, które tylko czekają by je wykorzystać.

Polska leży poza strefami aktywności tektonicznej i wulkanicznej, występują natomiast u nas naturalne baseny wypełnione gorącymi wodami podziemnymi o różnych temperaturach. W Polsce istnieją bogate zasoby energii geotermalnej, której potencjał jest szacowany na około 30% krajowego zapotrzebowania na ciepło.

Poniższa mapa prezentuje rozkład temperatury w odwiertach na głębokości 2000 metrów, gdzie temperatura dochodzi do 90°C. W głębszych odwiertach, na głębokości 3000 metrów temperatura wynosi 125°C. W zależności od regionu optymalna temperatura wody znajduje się na głębokości od 1 km do 10 km.

Mapa prezentuje rozkład temperatury w odwiertach na głębokości 2000 metrów
Mapa prezentuje rozkład temperatury w odwiertach na głębokości 2000 metrów

Pozyskiwanie energii cieplnej z ziemi jest w Polsce stosunkowo rzadką formą ogrzewania. Podstawowym ogranicznikiem tej metody jest dość wysoka cena instalacji, której koszt ma szansę zwrócić się dopiero po kilkunastu latach. Zalety ogrzewania geotermalnego budynków to przede wszystkim dobrze ocieplony, nowoczesny oraz ekologiczny dom.

Ogrzewanie geotermalne także z punktu widzenia ochrony środowiska znajduje wielu zwolenników. Energia z wnętrza ziemi nie grozi wyczerpaniem surowców naturalnych, a jej pozyskiwanie przyczynia się do zmniejszenia emisji spalin i zanieczyszczeń.

pga.org.pl wikipedia.org naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl

Share