Curiosity będzie sam decydował o obiekcie badań

Curiosity będzie w stanie sam wybierać, które skały najlepiej nadają się się do przeprowadzenia testów. Wyeliminuje to pracę naukowców z Ziemi i niepotrzebne straty czasu – Ziemię i Mars dzieli prawie 4,5 minuty świetlnej.

Curiosity będzie sam decydował o obiekcie badań
Curiosity będzie sam decydował o obiekcie badań

Jak Curiosity bada skały na Marsie? Curiosity wysyła krótki impuls lasera w skałę do zbadania. W wyniku tego powstaje niewielka chmura plazmy. Opary badane są za pomocą spektrometru. Przyrząd notuje kolor fal elektromagnetycznych specyficznych dla plazmy i identyfikuje obecne w niej substancje chemiczne. Curiosity przebadał w ten sposób już 1400 celów w 1000 lokacji.

By zmniejszyć konieczność ciągłego nadzoru pracy maszyny, NASA uposażyło łazik w oprogramowanie znane jako AEGIS (Autonomous xploration for Gathering Increased Science). Sprawia ono, że Curiosity jest w stanie samodzielnie wybrać cel badań, na podstawie obrazów rejestrowanych przez obecne w łaziku kamery. Naukowcy jedynie wyznaczają jedynie ogólne kryteria – takie jak rozmiar, czy jasność.

Tara Estlin powiedziała, że: „Autonomia ta jest szczególnie użyteczna, gdy trudne, lub niemożliwe jest zgromadzenie zespołu naukowców – np. gdy są w podróży, lub gdy plany aktywności ziemskiej, marsjańskiej, czy działań łazika mogłyby spowodować opóźnienia w przekazywaniu informacji pomiędzy obiema planetami.”

nasa.gov

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *