Cesarz Japonii będzie mógł abdykować

Japoński rząd przyjął ustawę zezwalającą na abdykację panującego obecnie cesarza Akihito. Termin zmiany władcy przypadnie najprawdopodobniej w grudniu 2018 r., a nowa era panowania, tzw. gengo, rozpocznie się z początkiem 2019 r.

Ustawa trafi teraz do japońskiego parlamentu i będzie poddana głosowaniu w połowie czerwca. Ustawa zakłada, że cesarz Akihito po przekazaniu władzy będzie tytułowany „joko”, skróconą wersją określenia „daijo tenno”, używanego w przeszłości wobec władców po abdykacji. Małżonce cesarza przysługiwać ma tytuł „jokogo” oznaczający dosłownie „małżonkę joko”. Panel złożony z sześciu specjalistów rekomenduje przekazanie wszystkich uprawnień przez cesarza swojemu synowi, następcy tronu, księciu Naruhito. Taki model pozwoliłby uniknąć wątpliwości co do ewentualnej dwuwładzy w państwie. Zaproponowano także, by zwracając się do cesarza Akihito używać dotychczasowego określenia „heika” oznaczającego „wasza wysokość”, jak również utworzyć nowy urząd zajmujący się cesarską parą po abdykacji.

Ustawa ma wprowadzić jednorazowe prawo umożliwiające abdykację obecnemu cesarzowi Akihito. Premier Abe przyjął w marcu propozycję rozwiązania kwestii jednorazowej abdykacji na życzenie cesarza, przygotowane przez parlamentarzystów. Agencja Kyodo podkreśla, że rzadko zdarza się, by projekt nowego prawa trafiał do przedstawicieli opozycji przed rozpoczęciem obrad. Taki zabieg ma w przypadku ustawy dotyczącej cesarza możliwie uprościć prace parlamentu.

Urodzony w 1933 r. Akihito objął cesarski tron w 1989 roku po swoim ojcu Hirohito, w imię którego Japonia walczyła w II wojnie światowej. Przywiązuje on dużą rolę do narzuconej po wojnie przez Amerykanów pacyfistycznej konstytucji kraju i pojednania z krajami azjatyckimi. Cesarz na początku sierpnia ubiegłego roku zasygnalizował w orędziu telewizyjnym, że ze względu na stan zdrowia byłby gotów do abdykacji. Japonia jest najstarszą monarchią świata. Wiarygodne informacje o pierwszych cesarzach pochodzą z VII-V wieku p.n.e., przy czym na tronie od początku zasiada wciąż ta sama dynastia Yamato. Kyodo podaje, że spośród dotychczasowych 125 cesarzy, mniej więcej połowa abdykowała przed śmiercią. Ostatni raz taki przypadek miał miejsce 200 lat temu, w 1817 r., kiedy z tronu zrezygnował cesarz Kokaku. Cesarz Japonii pozbawiony jest jakiejkolwiek władzy politycznej, ale spoczywa na nim wiele obowiązków ceremonialno-religijnych, a także zadań zlecanych przez rząd.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *