Odnaleziono źródło odporności na antybiotyki

Antybiotykoodporność to poważne zagrożenie dlatego za niezwykle istotne należy uznać najnowsze odkrycie duńskich badaczy. Geny odpowiadające za odporność na antybiotyki pochodzą z tego samego źródła co same antybiotyki.

Wobec powszechnego używania antybiotyków, coraz więcej bakterii się uodparnia grożąc nam powrotem do ery sprzed wynalezienia penicyliny, do czasów gdy drobna infekcja mogła okazać się zabójcza. Dlatego za niezwykle istotne należy uznać najnowsze odkrycie duńskich badaczy. Naukowcy ci byli w stanie potwierdzić coś, czego spodziewano się od dawna – geny odpowiadające za odporność na antybiotyki pochodzą z tego samego źródła co same antybiotyki.

Antybiotyki co do zasady pochodzą z różnych źródeł, jednak 3/4 wszystkich ma swoje korzenie u jednej gromady gram-dodatnich promieniowców. Od dawna podejrzewano, że odporność na antybiotyki może tak naprawdę również pochodzić od promieniowców, jednak nie było na to dowodów. Sama odporność na antybiotyki jest wynikiem horyzontalnego transferu genów – jedne bakterie podbierają tę właściwość innym w postaci plazmidów, które są przenoszone przez wirusa, poprzez koniugację (dokonywaną z pomocą struktur zwanych pilusami) czy po prostu poprzez zbieranie fragmentów DNA pozostawionych w środowisku.

Duńskim naukowcom udało się właśnie potwierdzić ze stuprocentową pewnością, że organizmy, którym zawdzięczamy antybiotyki są tymi samymi, które mogą erę antybiotyków zakończyć – badania genetyczne potwierdziły, że geny antybiotykoodporności pochodzą od promieniowców, a dziedziczone są przez różne organizmy poprzez ciekawy, nowy mechanizm nazwany carry-back model (co można tłumaczyć jako model odnoszenia). Jest to horyzontalny transfer genów, który przebiega w ten sposób, że chorobotwórcze bakterie z pomocą pilusa wstrzykują swoje DNA pobliskim przedstawicielom promieniowców i to w ich organizmie geny ulegają mieszaniu. Po śmierci promieniowców geny dostają się do środowiska skąd następnie są pobierane przez pierwsze bakterie.

A wiedza na temat dokładnego mechanizmu nabywania odporności na antybiotyki może być tym, co da nam przewagę nad ciągle mutującymi i zyskującymi odporność mikroorganizmami.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *