Magiczny Kanion Antylopy

Magiczny Kanion Antylopy nazywany bywa także Kanionem Korkociągu. Jest to przepiękny kanion szczelinowy znajdujący się na terenie rezerwatu plemienia Nawaho w stanie Arizona w USA.

Magiczny Kanion Antylopy 06

Kanion powstawał przez miliony lat wskutek wymywania piaskowca przez powodzie błyskawiczne. Jest jednym z najchętniej odwiedzanych i fotografowanych przez turystów kanionów na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Ten niepowtarzalny w swojej urodzie kanion dzieli się na dwie części: górną (Upper Antelope Canyon) oraz dolną (Lower Antelope Canyon). Oba kaniony znajdują się pod opieką The Navajo Parks and Recreation Department.

Magiczny Kanion Antylopy 01

Antelope Canyon powstał na skutek silnej erozji piaskowca Navaho, charakterystycznego dla tego obszaru. Wygładzoną powierzchnię skał kanion zawdzięcza okresowemu zalewaniu wodą opadową tworzącą silny potok płynący ku rzece Kolorado. Dno kanionu jest z reguły kamieniste, na potrzeby turystyki wysypywane piaskiem. Silne okresowe opady monsunowe powodują kumulację wody powyżej kanionów, po czym spływa ona przez Antelope do Jeziora Powella. Piaskowiec Navaho jest plastyczny, dzięki czemu woda łatwo formuje charakterystyczne wyżłobienia i wgłębienia o zaokrąglonych krawędziach. Powodzie w kanionie występują nadal. Jedną z większych było zalanie w październiku 2006 roku Antelope po trwającym 36 godzin przyborze, na skutek którego władze Parku zmuszone były zamknąć go na 5 miesięcy. Opady uniemożliwiające zwiedzanie wystąpiły także pod koniec lipca 2011 roku.

Magiczny Kanion Antylopy 02

Wjazd na obszar kanionów wymaga zgody plemienia Nawaho, gdyż znajduje się na terenie Nawaho Indian Reservation (Rezerwatu Indian Nawaho). W praktyce ogranicza się to do kilkudolarowej opłaty od osoby. Turyści korzystają ponadto z transportu właścicieli terenu i mogą spędzić tu tylko dwie godziny. Kanion jest bardzo chętnie odwiedzany i fotografowany przez turystów z całego świata. Najdogodniejszą porą dnia są godziny przedpołudniowe, ponieważ wtedy można zaobserwować charakterystyczne snopy światła wpadające przez szczyt Antelope. Fotografowanie w pozostałych godzinach zwiedzania nie jest proste ze względu na duży mrok panujący wewnątrz.

Magiczny Kanion Antylopy 03

Lower Antelope Canyon nazywany w języku Navaho Hazdistazí („kamienne spiralne łuki”), dostępny jest z przewodnikiem, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Powella i jest dłuższy niż górny kanion. Wchodzi się do niego i wychodzi po kilku stalowych drabinach. Wiązki światła pojawiające się w kanionie w godzinach rannych można zaobserwować od 15 marca do 7 października każdego roku.

Magiczny Kanion Antylopy 04

Upper Antelope Canyon w języku Indian nazywany Tsé bighánílíní („miejsce gdzie woda biegnie przez skały”), znajduje się na południe od dolnego kanionu, dostępny jest z przewodnikiem po uprzedniej przejażdżce samochodem wycieczkowym. Cały kanion znajduje się na jednym poziomie i nie wymaga wspinaczki. Jego oświetlenie najkorzystniejsze jest we wczesnych godzinach rannych. Głębokość tego kanionu sięga nieco ponad 30 metrów, a szerokość nie przekracza kilku metrów.

Magiczny Kanion Antylopy 05

Magiczny Kanion Antylopy 07

Antelope Canyon dostępny jest tylko z przewodnikiem ze względu na możliwość wystąpienia niebezpiecznego zjawiska jakim jest powódź błyskawiczna. Zarówno podczas deszczy monsunowych jak i nagłych gwałtownych opadów woda nie wsiąka w kamienne podłoże tylko szybko spływa w dół kanionów do Jeziora Powella. W dniu 12 sierpnia 1997 roku tego typu powódź spowodowana gwałtowną burzą z piorunami, doprowadziła do śmierci jedenastu turystów (siedmiu Francuzów, Szweda, Brytyjczyka i dwojga Amerykanów). Powódź przeżył jedynie przewodnik Francisco „Poncho” Quintana, który przeszedł wcześniej szkolenie. Główną przyczyną tragedii było porwanie przez nurt drewnianych drabin prowadzących na zewnątrz kanionu. Po tym zdarzeniu zamontowano stalowe drabiny przymocowane do skał kotwami oraz zainstalowano system ostrzegający o nadchodzącym zagrożeniu.

Magiczny Kanion Antylopy 08

Magiczny Kanion Antylopy 09

Magiczny Kanion Antylopy 10

Magiczny Kanion Antylopy 11

Magiczny Kanion Antylopy 12

Magiczny Kanion Antylopy 13

Magiczny Kanion Antylopy 14

Magiczny Kanion Antylopy 15

Magiczny Kanion Antylopy 16

Magiczny Kanion Antylopy 17

Magiczny Kanion Antylopy 18

Magiczny Kanion Antylopy 19

Magiczny Kanion Antylopy 20

Magiczny Kanion Antylopy 21

Magiczny Kanion Antylopy 22

Magiczny Kanion Antylopy 23

Magiczny Kanion Antylopy 24

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *