Język wpływa na postrzeganie czasu

Grupa lingwistów z Wielkiej Brytanii i Szwecji potwierdziła, że ludzie, którzy płynnie posługują się dwoma różnymi językami, postrzegają czas inaczej w zależności od tego, którym z języków akurat się posługują.

Języki takie jak szwedzki czy angielski opisują fizycznymi długościami upływ czasu – coś może trwać długo lub krótko – a czas jest przez to postrzegany jak pokonana odległość. Hiszpanie i Grecy z kolei opisują czas jako mały lub duży – ilościowo. I ludzie dwujęzyczni, posługujący się właśnie językami z obu tych grup, mogą zupełnie inaczej postrzegać upływ czasu w zależności od tego, z którego z języków akurat korzystają.

Naukowcy doszli do tego w ramach eksperymentu, w którym badani oglądali rosnącą linię na ekranie lub napełniany pojemnik, po czym pokazywało się hiszpańskie lub szwedzkie słowo oznaczające „czas trwania”. Okazało się, że po szwedzkim poleceniu badani, będący osobami dwujęzycznymi, oceniali upływ czasu na podstawie tego jak długa jest linia na ekranie, a więc na podstawie odległości, podczas gdy po poleceniu w języku hiszpańskim badani, ci sami co poprzednio, estymowali upływ czasu na podstawie tego, w jakim stopniu napełniony został pojemnik – a więc pod wpływem języka ich percepcja czasu uległa drastycznej zmianie.

To kolejny dowód na to jak język kształtować może naszą percepcję – we wcześniejszych badaniach udowodniono, że ludzie posługujący się językami „pozbawionymi przyszłości” – w których czas przyszły jest identyczny z teraźniejszym (są to na przykład fiński lub estoński) – widzą przyszłość jako dużo bliższą.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *