Drobnoustroje odporne na antybiotyki mogą wkrótce zabijać nawet kilkanaście milionów osób rocznie

Raport przygotowany przez brytyjskich naukowców wskazuje na poważne ryzyko pojawienia się drobnoustrojów, które mogą nawet zagrozić istnieniu ludzkości. Szczególnie niebezpieczna jest ich zdaniem nabyta przez niektóre z nich, odporność na antybiotyki.

Zwrócono uwagę, że mogą się pojawić odporne bakterie E.coli jak ta, która dwa lata temu zabiła wielu Niemców. Nie można też wykluczyć, że większe kłopoty zacznie sprawiać również malaria i gruźlica. Nawet obecnie, co roku dziesiątki milionów ludzi umiera z powodu tych chorób. Pojawienie się superbakterii odpornej na antybiotyki to ryzyko dodatkowych 10 milionów zgonów rocznie.

Dużo ofiar mogą też wywołać odporne na antybiotyki mikroorganizmy, które potrafią namnażać się na przykład w wyniku zabiegów operacyjnych. Trudne do wyleczenia infekcje w rozwiniętej Europie i USA, powodują śmierć 50 tysięcy osób rocznie.

Biolodzy ostrzegają od jakiegoś czasu, że nadużywanie antybiotyków prowadzi do powstawania superbakterii, tak jak nadużywanie biotechnologii w rolnictwie prowadzi do powstawania superchwastów. Problem polega na tym, że jeśli takie drobnoustroje staną się powszechne to nawet najprostszy zabieg chirurgiczny może się okazać ekstremalnie niebezpieczny dla chorego, ponieważ będzie mógł się wiązać ze śmiertelną infekcją.

Gdyby taki czarny scenariusz się ziścił byłby to totalny kolaps gospodarczy świata spowodowany gwałtownym spadkiem populacji ludzkości. Poza tym w takich warunkach spodziewane jest pogorszenie stanu zdrowia populacji, co dodatkowo ograniczy produkcję światową od 2 do 3,5% rocznie.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *